Michał Justycki

Absolwent Instytutu Dekoracji Akademii Sztuk Pięknych w Sankt Petersburgu. Student Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach na Wydziale Malarstwa i Grafiki. Jest pomysłodawcą i organizatorem wystaw plastycznych osób niesłyszących oraz idei Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego „Tworzę, więc jestem”. Brał udział w wielu plenerach artystycznych osób niesłyszących w Polsce i za granicą. Współzałożyciel Grupy Artystów Głuchych. Jest pomysłodawcą i organizatorem wystaw. Obecnie kończy studia w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, zamierza dalej studiować.             

1.Animator Kultury
2.Laureat nagrody za rozpowszechnianie twórczości artystycznej Mieszko A.D. 2010.
3.Studia podyplomowe surdopedagogika