Magdalena Urban

Urodziła się w Krakowie w 1985 roku. Jest niesłyszącą absolwentką Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Uzyskała dyplom licencjata z wyróżnieniem w pracowni malarstwa prof. Stanisława Batrucha na Wydziale Architektury i Sztuk Pięknych w 2010 roku. W roku 2015 obroniła pracę magisterską z grafiki Wydziału Sztuki na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Zajmuje się nie tylko malarstwem, ale również fotografią, grafiką komputerową i warsztatową oraz ilustracją. Należy do Grupy Artystów Głuchych. Uczestniczy w wystawach zbiorowych i indywidualnych oraz plenerach artystycznych za granicą i w Polsce.

Wystawy indywidualne:
- 2003 – wystawa „Pejzaże” w Klubie Moliera w Krakowie
- 2007 – wystawa fotografii „Dzieci” w PZG w Warszawie
- 2007 – wystawa malarstwa „Twarze” w kinie „Cytryny” i fotografii „Tajemnicze krajobrazy” w Manufakturze w Łodzi
- 2008 – wystawa malarstwa wśród niesłyszących artystów, jedna praca pt. „Stara kawiarnia” w „Głuchej Nocy” na Kazimierzu w Krakowie.
- 2010.09.25 – wystawa malarstwa „Planty krakowskie” w Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku
- 2010.10. – wystawa malarstwa „Planty krakowskie” w Polskim Związku Głuchych w Krakowie
- 2011.08.26 – wystawa malarstwa „Piękno Afryki’ w Fundacji Sztuki ON Galerii Stańczyk w Krakowie

Wystawy zbiorowe:
- 2012.09.15 – wystawa zbiorowa Grupy Artystów Głuchych „GAG” – „Sztuka Głuchych” w Bibliotece Ordynacji Krasińskich w Warszawie
-2013.06.08 – wystawa zbiorowa Grupy Artystów Głuchych „GAG” w Zabrzu.

Blogger Magdaleny Urban:  http://urbanmagdalena.blogspot.com/