Agnieszka Kołodziejczyk

Urodzona w Łodzi w 1976 roku. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych (2001 rok dyplom z wyróżnieniem na Wydziale Tkaniny i Ubioru w Pracowni Malarstwa prof. Jerzego Kudukisa i Pracowni Dywanu i Gobelinu prof. Mariusza Kowalskiego), Uniwersytetu Łódzkiego (filozofia – dyplom mgr 2003 i studia doktoranckie), słuchacz studium fotografii Warszawskiej Szkoły Fotografii, prezes Stowarzyszenia Twórców Niepełnosprawnych „NASZA GALERIA”, stypendystka rządu Norwegii w dziedzinie sztuk plastycznych 2003/2004, Lady D w województwie łódzkim na rok 2015 (specjalne wyróżnienie w finale krajowym w Warszawie). Zajmuje się malarstwem, fotografią, poezją, aktywnością społeczną, w przeszłości papierem ręcznie czerpanym.

Artystka jest zafascynowana postaciami kobiet, które mają w sobie silny pierwiastek męski lub są bardzo silnymi osobowościami.

Praktyczne składanie kobiecości/Historie kobiece: Jest trudno złożyć praktycznie kobiecość. Składać znaczy przeglądać się we własnych wizerunkach i szukać istoty kobiecości w namiętności, relacjach międzyludzkich.  Jest to swoista opowieść o młodej dziewczynko-kobiecie, która cały czas szuka, bada, wyraża wątpliwości, uśmiecha się, smuci się, boi się, nie wie jak. Pozostaje jej składać swoją kobiecość na swój własny niedoskonały sposób, swoją własną tropą.

Agnieszka jest także znaną osobowością artystyczną wśród osób niesłyszących w Polsce, uczestnikiem wielu plenerów artystycznych i zdobywcą wielu nagród. Ponadto jest aktywnym członkiem- prezesem Stowarzyszenia „NASZA GALERIA”, komisarzem wystaw i uczestnikiem plenerów artystycznych NASZEJ GALERII.