Bolesław Prus, Lalka

Film "Lalka" w PJM

Bolesław Prus to pseudonim literacki Aleksandra Głowackiego, polskiego pisarza, prozaika, nowelisty i publicysty okresu pozytywizmu, był współtwórcą polskiego realizmu, był kronikarzem Warszawy, myślicielem i popularyzatorem wiedzy oraz działaczem społecznym. Aleksander Głowacki urodził się w 1847 roku w Hrubieszowie, zmarł w 1912 roku w Warszawie.

„Lalka” to powieść społeczno-obyczajowa z XIX wieku. Inspiracją do tego typu utworów była wnikliwa obserwacje społeczeństwa, w którym żył autor. Ważne było ukazanie stosunków międzyludzkich panujących w społeczeństwie. Bohaterami tego typu powieści są zwykle postacie mające cechy charakterystyczne dla danego środowiska. W „Lalce” autor przedstawił różne środowiska społeczne Warszawy XIX wieku. Bohaterami są, więc arystokraci, mieszczanie tacy jak student, lekarz, kupiec, uczony czy nauczycielka oraz najbiedniejsi mieszkańcy miasta. Warszawa została przedstawiona realistycznie ze szczegółowym opisaniem sklepów, ulic, domów i dzielnic.