Adam Mickiewicz, Konrad Wallenrod

Film "Konrad Wallenrod" w PJM

Adam Mickiewicz, znany polski poeta romantyczny. Urodził się w 1798 roku na Litwie. W czasie zaborów, kiedy Polska nie istniała, Mickiewicz działał na rzecz wyzwolenia ojczyzny z niewoli rosyjskiej, za co został aresztowany przez władze carskie i wywieziony za karę w głąb Rosji. Potem musiał przymusowo pracować dla wroga. Adam Mickiewicz zmarł w 1855 roku w Konstantynopolu w Turcji podczas próby tworzenia polskich Legionów. Sarkofag z trumną poety od 1890 roku znajduje się w Krakowie w katedrze wawelskiej.

Józef Oleszkiewicz, Portret Adama Mickiewicza, ok. 1883, fot. Pracownia Fotograficzna MNK

„Konrad Wallenrod” to powieść historyczna pisana wierszem. Akcja utworu rozgrywa się w średniowieczu, w XIV wieku w Marienburgu, czyli w Malborku, na zamku należącym  do Zakonu Krzyżackiego oraz na Litwie na dworze księcia Kiejstuta. Głównym bohaterem jest Litwin, który został porwany przez Krzyżaków, kiedy był jeszcze chłopcem. Wychowywany został na rycerza. W zakonie nadano mu imię - Walter Alf. Po kryjomu o jego litewskim pochodzeniu opowiadał mu krzyżacki jeniec Wajdelota, litewski pieśniarz.

Michał Kluczewski, Konrad Wallenrod wg rysunku Michała E. Andriolli'ego. Premium Tygodnika Powszechnego za II kwartał 1881 roku, II połowa XIX wieku, fot. Pracownia Fotograficzna MNK