Jan Kochanowski, Treny

Film "Treny" w PJM

Jan Kochanowski żył w XVI wieku. Był sekretarzem króla Polski Zygmunta Augusta. Po śmierci matki odziedziczył majątek w Czarnolesiu i ożenił się z Dorotą Podlodowską.

Fotografia obrazu: Jan Matejko, "Jan Kochanowski", lata 80. XIX w. fot. Pracownia Fotograficzna MNK

„Treny” Jana Kochanowskiego to żałobne wiersze, które powstały pod wpływem osobistych przeżyć samego poety. Głównym ich tematem jest żal ojca po śmierci małego dziecka. W 1579 roku zmarła ukochana córka poety Urszula. Miała około 3 lat. W trenach autor porównuje córkę do młodej oliwki, która przez pomyłkę została ścięta przez ogrodnika, do greckiej poetki Safony, ponieważ Urszulka miała odziedziczyć talent poetycki po swoim ojcu.

Walery Rzewuski, Fotografia obrazu: Jan Matejko, "Jan Kochanowski z Urszulką", 1862 (?), fot. Pracownia Fotograficzna MNK