Czara włocławska

Film "Czara włocławska" w PJM

Czara włocławska jest jednym z najstarszych i najcenniejszych eksponatów prezentowanych w Galerii Rzemiosła Artystycznego w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie. Datowana jest na I połowę X wieku, a tym samym jest jednym z nielicznych zabytków sztuki przedromańskiej w Polsce. Ze względu na jej unikatowość często mówi się o niej jako o prawdziwym skarbie. Czara prawdopodobnie była używana pierwotnie jako kielich mszalny. Związana jest więc z początkami chrześcijaństwa na ziemiach polskich.

Czara włocławska, I poł. X w. fot. Pracownia Fotograficzna MNK